Naše láska


Myslím si, že bych asi nenaÅ¡la ÄlovÄ›ka, který by nevÄ›dÄ›l, co je to láska anebo takového ÄlovÄ›ka, který jeÅ¡tÄ› nikdy lásku nezažil. Ale vÄ›dÄ›li jste, že existuje opravdu mnoho druhů lásky? TÅ™eba mateÅ™ská láska. Mnoho žen urÄitÄ› jistÄ› po porodu vždycky zažije opravdu ten příval mateÅ™ské lásky, kterou ani nejde niÄím popsat. Potom jsou tady samozÅ™ejmÄ› i takové typy, když se tÅ™eba zamilujete úplnÄ› na první pohled. Dokázali byste se na první pohled zamilovat? Pokud ano, tak vás asi možná zklamu. Tohle prý samozÅ™ejmÄ› vůbec neexistuje. Tady jde akorát o to, že jsou vzájemné sympatie, takže pokud si myslíte, že jste se zamilovali opravdu na první pohled, tak to není úplnÄ› tak doslova pravda.

Bez lásky se žije špatně.

Znamená to, že je vám nÄ›kdo opravdu hodnÄ› sympatický anebo také s ním máte plno spoleÄných zálib. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem sice lásku už zažila, vím, jaké to je, ale láska také nÄ›kdy opravdu bolí, a to hlavnÄ› tehdy, když se tÅ™eba do nÄ›koho velice zamilovaní a ten druhý tohle vůbec neopÄ›tuje. ŘeknÄ›te mi, zažili jste tohle? A pokud ano, tak pÅ™edpokládám, že to opravdu hodnÄ› bolí. Takže tady platí, že láska není vždycky jenom to krásné, co ÄlovÄ›k může zažít a prožívat to dlouho. Také jste vÄ›dÄ›li, že tÅ™eba úplná zamilovanost trvá tÅ™eba maximálnÄ› jenom jeden rok? Ano, tohle je prý potvrzeno, ale abych Å¡la s pravdou ven, tak v tomhle je to vážně pravda. Je to vážnÄ› tak.

Mateřská láska je velmi důležitá.

Mě se jeÅ¡tÄ› zatím nestalo, že bych byla nÄ›jak úplnÄ› bláznivÄ› a hodnÄ› zamilovaná do nÄ›koho déle než tÅ™eba například dva roky. MÄ›la jsem sice tedy jenom ÄtyÅ™i vážné vztahy, ale opravdu to tak je. První vztah mi vydržel Å¡est let a Å™eknu vám, že už asi po prvním nebo po druhém roce naÅ¡eho vztahu už to nebylo tak vášnivé. A tak extra vážné, jako na zaÄátku vztahu. Možná to tak je anebo to takhle cítím jenom já, ale jistÄ› vím, že každý ÄlovÄ›k je jiný a každý ÄlovÄ›k lásku prožívá úplnÄ› jinak a odliÅ¡nÄ›.