Malý byt a velký dům


Je naprosto normální, že lidé si vždycky chtějí vybrat takové bydlení, které by jim co nejvíce vyhovovalo. Podle mého názoru je skvělé, třeba kdyby se lidé mezi sebou dohodli, jak chtějí bydlet a hlavně kde. Kolikrát už jsem se také setkávala s různými názory, že třeba lidé spolu nebyli a nebo se rozešli, a to jenom kvůli tomu, že se jednoduše nepohodli na tom, kde a jak budou bydlet. Třeba jeden z partnerů chtěl bydlet někde na vesnici, zatímco druhý partner chtěl bydlet někde uprostřed města a také ještě třeba v malém bytě, kdežto třeba ten další partner chtěl by na vesnici ve velkém domě.

Každý chce být krásný dům.

Tak já si myslím a chápu to, že vlastnÄ› každý ÄlovÄ›k má své preference. Každý ÄlovÄ›k chce nÄ›co jiného a tohle nikomu ÄlovÄ›k nemůže zazlívat, protože tÅ™eba když ÄlovÄ›k má různé preference a nebo jiné náležitosti na bydlení, tak se jednoznaÄnÄ› nemůže divit tomu, že tÅ™eba ten druhý ÄlovÄ›k s tímhle nebude vůbec souhlasit. Potom tady nastává jedinÄ› taková situace, když tÅ™eba ÄlovÄ›k chce dům a nebo byt, že jeden ÄlovÄ›k ustoupí a nebo se jednoduÅ¡e pár rozejde.

Jak byste chtěli bydlet vy?

JednoduÅ¡e takový pár spolu být nemůže, když si ÄlovÄ›k už neumí vybrat, co chce a nebo neumí dÄ›lat kompromisy a nebo tÅ™eba nechce nÄ›jak pomoct a nebo pÅ™ispÄ›t, tak si myslím, že tohle absolutnÄ› nemá cenu. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem se se svým tehdejším partnerem také rozvedla kvůli tomu, že on úplnÄ› chtÄ›l nÄ›co jiného, než jsem chtÄ›la já. A pÅ™itom já už jsem mu kolikrát ustupovala. Podle mého názoru je tohle opravdu takové Å¡patné, co se to dÄ›je ve vztahu. Ale to není jenom poslední dobou. To už je opravdu hodnÄ› dlouho. Proto si myslím, že lidé, kteří bydlí v domÄ› a chtÄ›jí bydlet stále v domÄ›, mÄ›l by to jejich další partner tolerovat a lidé, kteří bydlí v bytÄ› a chtÄ›jí bydlet v bytÄ› i nastálo, tak by to také mÄ›l troÅ¡ku samozÅ™ejmÄ› druhý partner tolerovat.