Běžný den běžného občana


Jak vypadá průmÄ›rný životní styl běžného dneÅ¡ního ÄlovÄ›ka? Na tuto otázku se dá odpovÄ›dÄ›t asi trochu složitÄ›. I pÅ™es postupující globalizaci, jednotlivé zemÄ› se od sebe jeÅ¡tÄ› hodnÄ› liší, takže se nedá vÅ¡eobecnÄ› popsat nÄ›jaký univerzální styl. Pokud bychom se drželi pouze ÄŒeské republiky, můžeme vycházet z urÄitých statistik a průmÄ›rných hodnot, které známe. Běžný Äeský obÄan má práci, ve které spíše sedí a příliÅ¡ se nehýbe. I když se tento fakt zaÄíná stagnovat, stále jeÅ¡tÄ› žijeme obvykle v rodinÄ› s jedním až dvÄ›ma dÄ›tmi. NÄ›které rodiny, kterých není tak úplnÄ› málo, mají psa Äi jiného domácího mazlíÄka, o kterého se musí pravidelnÄ› starat.

práce

BěžnÄ› rodiny vlastní aspoň jedno auto, takže nemusí pÅ™i cestÄ› do práce využívat své vlastní tÄ›lo. Vhodné je taky říct, že je běžné pracovat dennÄ› asi 8 hodin, pÅ™iÄemž nÄ›kteří mohou tento Äas trávit doma a práci si tak rozvrhnout podle sebe, kdy jim práce nejvíc vyhovuje. Jinak můžeme také Äasto pozorovat, že u nás lidé mají koníÄky, jako jsou různé skupiny se sportovním zaměřením Äi dokonce nÄ›co kreativního. Takže pokud toto vÅ¡echno dáme dohromady, tak běžný obÄas vstává dennÄ› okolo 6-7 ranní hodiny a spÄ›chá do práce Äi do Å¡koly, kde je tak v průmÄ›ru do 15.30. NáslednÄ› pak u dÄ›tí pÅ™ichází na Å™adu obvykle nÄ›které mimoÅ¡kolní aktivity, jako je návÅ¡tÄ›va základní umÄ›lecké Å¡koly nebo sportovních kroužků.

spoleÄné chvíle s rodinou

DospÄ›lí míst toho Å™eší jiné pochůzky po mÄ›stÄ›, vyzvedávání dÄ›tí Äi nákupy. Doma se pak vÄ›nují přípravÄ› na příští den do práce Äi do Å¡koly, a pokud se jedná o ty Å¡Å¥astnÄ›jší rodiny, pak veÄeÅ™i tráví v rodinném kroužku a možná i následný Äas tráví hrou Äi spoleÄným sdílením prožitých zážitků z celého dne. Snad se to nÄ›komu může zdát jako příliÅ¡ rutinní obrázek, do které sám naskoÄit nechce. Ale naopak v tomto stylu života se skrývá pokoj a bezpeÄí, po kterém vÅ¡ichni tak bolestÄ› toužíme.