10 tipů, jak si udržet přátelství


1) komunikujte jasnÄ›

StejnÄ› jako ve vÅ¡ech vztazích (rodinných Äi partnerských) je základ jasná komunikace. Cokoliv sdÄ›lujete by mÄ›lo být upřímné a pÅ™edevším snadno pochopitelné. Jakékoliv maskování, mlžení nebo chození kolem horké kaÅ¡e vaÅ¡e přátelství skuteÄnÄ› neprohloubí.

2) buÄte empatiÄtí

K druhému se snažte být empatiÄtí. Vcítit se do jeho pocitů a pochopit jeho pohnutky.

3) pÄ›stujte spoleÄné koníÄky

PÄ›stujte spoleÄné záliby a získávejte díky tomu nezapomenutelné zážitky. Co spoleÄného vás baví? Na příští nedÄ›li naplánujte túru po horách nebo divadelní pÅ™edstavení.

ženy

4) respektujte hranice druhého

Respektovat hranice druhého je nesmírnÄ› důležité. Respektujte, když druhý Å™ekne “Ne” nebo bude chtít být nÄ›jaký Äas o samotÄ›. Nerozhodujte za nÄ›j a nesnižujte jeho prožívání.

5) podporujte se navzájem

BuÄte si jeden pro druhého oporou. Tím nemyslíme taková ta slepá opora v Äemkoliv, když například víte, že zvolená cesta není úplnÄ› správná. Ale pokud se kamarád rozhodne v 50 letech studovat vysokou Å¡kolu, proÄ ne?

6) důvěřujte si

Věřte si. MÄ›li byste vÄ›dÄ›t, že cokoliv si Å™eknete, zůstane u vás v bezpeÄí a citlivé informace nijak nezneužijete. Zároveň by na vás mÄ›lo být spolehnutí. Co slíbíte, to dodržíte.

7) buÄte oporou

BuÄte si oporou nejen v dobrých Äasech, ale pÅ™edevším v tÄ›ch, kdy se nedaří. I prožité pády, které budete s druhým sdílet, vaÅ¡e přátelství podpoří.

lidé

8) buÄte flexibilní

I přátelství prochází jistým vývojem, stejnÄ› jako se mÄ›ní jeho úÄastníci. Proto si zachovejte flexibilitu.

9) pravidelně se vídejte

Sejde z oÄí, sejde z mysli. Trochu to tak je a proto se pravidelnÄ› vídejte a podnikejte spoleÄné akce. I když jste vytížení, Äas na povídání u kávy se vždy najde.

10) oslavujte s druhým jeho slávu

Veškeré úspěchy spolu oslavujte. Nemusí jít o velké holdování alkoholu, ale o slavnostní přípitek a něco dobrého na zub.